Професионална гимназия по хранителни технологии

     
 
 
 
 
 
 
 
 

срок за попълване на незаетите места

Училище
Код на паралелката
Име на паралелката
Брой паралелки
Общо места
Чужд език
Балообразуване
свободни места
Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф.д-р Асен Златаров", ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
2888
Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП
0,5
13
АЕ
(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
3

10.09.2021 г.

2892
Ресторантьор
0,5
13
АЕ
(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
3
2896
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
1
26
АЕ
(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
11

Свободни места след трето класиране за учебната 2021-2022 година

Дейности по приема - изтегли тук

Специалности и балообразуване - изтегли тук

 

 

 OB2022